Ενημέρωση

Σάββατο, 25 Ιούνιος 2016 22:02

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”. Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ “ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ”. Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

Επισυναπτεται η προκήρυξη.

Διαβάστηκε 450 φορές