Ιατροί

Δρακονταειδή Ειρήνη

Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020015