Ιατροί

Οδός: Ιεζεκιήλ 35
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071913