Ιατροί

Οδός: Πλαστήρα 32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441304429
Οδός: Δ. Λάππα 87-
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6932959265