Ιατροί

Οδός: Δ. Λάππα 87-
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6932959265