Ιατροί

Οδός: Ανδρ. Παπανδρέου 28
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441101150
Οδός: Βασιαρδάνη 22
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026671
Οδός: Αζά 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028111
Οδός: Δ. Λάππα 87
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303065
Οδός: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 38
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444022322
Οδός: ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Κουμουνδούρου 40
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023081
Οδός: Αζά 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028111
Οδός: Ιατρική Διάγνωση Κουμουνδούρου 40
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023081
Οδός: EUROMEDICA Καρδίτσας Θετταλών Λεωφ. Δημοκρατίας & Υψηλάντου
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029000
Οδός: Καζαμπάκα 6
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077682