Ιατροί

Οδός: Ομήρου 4 Καρδίτσα
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021452
Οδός: Καζαμπάκα 6 Καρδίτσα
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077683