Ιατροί

Οδός: Καραϊσκάκη 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441400280
Οδός: Ν. Χαρίτου 6 & Σκουφά Καρδίτσα
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441074032