Ιατροί

Οδός: Αζά 16 Καρδίτσα
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441076300
Οδός: Δ.ΛΑΠΠΑ 87
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441075833
Οδός: Αζα 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441047300
Οδός: Αζά - Ιεζεκιήλ Καρδίτσα
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077677