Ιατροί

Οδός: Ιεζεκιήλ 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441080552
Οδός: Ιεζεκιήλ & Βάλβη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441074575
Οδός: Πλαστήρα 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023225
Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071489
Οδός: Ν. Χαρίτου 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077644
Οδός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441076400
Οδός: Α. Παπανδρέου - Ιεζεκιήλ
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075575
Οδός: Αβέρωφ 4
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029933
Οδός: Ηρ. Πολυτεχνείου 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029234
Οδός: Χατζημήτρου 18
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070554