Ιατροί

Οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441080021
Πόλη: Μουζάκι
Τηλέφωνο: 2445043397
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444024221
Οδός: Ιεζεκιήλ & Ν. Χαρίτου
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441022955
Πόλη: Σοφάδες
Τηλέφωνο: 2443022211
Οδός: ΣΤΑΜΟΥΛΗ 3
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441077661
Οδός: Ν. Χαρίτου 17
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070845
Οδός: Ανδρ. Παπανδρέου 30-32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077290
Οδός: Ν.Πλαστήρα 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028690
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441072866