Ιατροί

Οδός: Ιεζεκιήλ & Γρ. Λαμπράκη 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441040000