Ιατροί

Οδός: Ταλιαδούρου 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021666
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020015
Οδός: Ν. Χαρίτου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071968
Οδός: Κοραή 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028027
Οδός: Βασιαρδάνη 22
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075650