Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303711
Οδός: Καραϊσκάκη 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6976805566