Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303711
Οδός: ΣΤαμούλη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6976805566
Οδός: Σταμούλη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6972014079