Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441080808
Οδός: Σταμούλη 3-5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441301060
Οδός: Ν. Χαρίτου 14
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441025418
Οδός: Ν. Χαρίτου 26
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441074851
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441073880
Οδός: Καραϊσκάκη 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041977