Ιατροί

Οδός: Νικηταρά 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441302792
Οδός: Ν. Χαρίτου 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441042143
Οδός: Ανδ. Παπανδρέου 30-32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021401
Οδός: Μυρμιδόνων 6
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441022059
Οδός: Β. Τζέλλα 35
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441040555
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444300388
Οδός: Βότση 2
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075641
Οδός: Μπλατσούκα 1
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070392
Οδός: Κοραή 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028027
Οδός: Κολοκοτρώνη 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077463