Ιατροί

Οδός: Σταμούλη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027077
Οδός: Μπλατσούκα 1
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441065007
Οδός: Μαντοπούλου 18 (2ο ιατρείο)
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444300950
Οδός: Σταμούλη 13
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077090
Οδός: Ηρ. Πολυτεχνείου 37
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070484
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077141
Οδός: Ν. Χαρίτου 13
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026335