Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441400538
Οδός: Σταμούλη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026206
Οδός: Ιεζεκιήλ 35
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075904
Οδός: Ιεζεκιήλ 35
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441022526
Οδός: Σταμούλη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441024444
Οδός: Ν. Χαρίτου 14
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028582
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441079880
Οδός: Καραϊσκάκη 23
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441072740
Οδός: Καραϊσκάκη 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026226
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444023733