Ιατροί

Οδός: Ιεζεκιήλ 34
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441040311
Οδός: Υψηλάντου 50
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029310
Οδός: Αζά 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441076155
Οδός: Ν. Χαρίτου 13
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023067
Οδός: Νικηταρά 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441024719
Οδός: Δημοκρατίας 10
Πόλη: Μουζάκι
Τηλέφωνο: 2445042576
Οδός: Μ. Αλεξάνδρου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041629
Οδός: Ιεζεκιήλ 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441076773
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023609
Οδός: Μπλατσούκα 1
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441040401