Ιατροί

Οδός: Βάλβη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071589
Οδός: Ιεζεκιήλ 9
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441101567
Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441551180
Οδός: Υψηλάντου & Βάλβη 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027777
Οδός: Αζά 27
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023944
Οδός: Αζά 29
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070669
Οδός: Ν. Χαρίτου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041930
Οδός: Βασιαρδάνη 14
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027842
Οδός: Ηρ.Πολυτεχνείου52 - Δ.Λάππα87
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303920
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444023730