Ιατροί

Οδός: Κολοκοτρώνη 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075747
Οδός: Αζά 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441024413
Οδός: Ν. Χαρίτου 13
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441072993