Ιατροί

Οδός: Ανδρ. Παπανδρέου 30-32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020088
Οδός: Ν. Χαρίτου 14
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027337
Οδός: Χατζημήτρου 18
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441550085