Ιατροί

Οδός: Νικηταρά 1
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077497
Οδός: Αζά 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303903
Οδός: Δ.ΛΑΠΠΑ 87
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441400826