Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075163
Οδός: Μ. ΑΛεξάνδρου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071727
Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029674
Οδός: Μεγ. Αλεξάνδρου 6
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441065005
Οδός: Ν. Χαρίτου 17
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441302783
Οδός: Πλαστήρα 32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026322
Οδός: Ν. Χαρίτου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441101756
Οδός: Νικηταρά 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021111
Οδός: Ν. Χαρίτου 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441550330
Οδός: Σταμούλη 23
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441079075