Ιατροί

Οδός: Ταλιαδούρου 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021666
Οδός: Βάλβη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071589
Οδός: Ν. Χαρίτου 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026913
Οδός: Ιεζεκιήλ 9
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441101567
Οδός: Ιεζεκιήλ 34
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441040311
Οδός: EUROMEDICA
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6972072605
Οδός: Υψηλάντου 50
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029310
Οδός: Αζά 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441076155
Οδός: Νικηταρά 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441302792
Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441551180