Ιατροί

Οδός: Νικηταρά 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441047222
Οδός: Ιεζεκιήλ & Βάλβη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441074575
Οδός: Δημοκρατίας 10
Πόλη: Μουζάκι
Τηλέφωνο: 2445042576
Οδός: Υψηλάντου & Βάλβη 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027777
Οδός: Μ. Αλεξάνδρου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041629
Οδός: Ηρώων Πολυτεχνείου 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027683
Οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441080021