Ιατροί

Οδός: Βασιαρδάνη 22
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026671
Οδός: Αζά 27
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023944
Οδός: Πλαστήρα 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023225
Οδός: Ν. Χαρίτου 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441042143
Οδός: Ιεζεκιήλ 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441076773
Οδός: Αζά 29
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070669
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441023609
Οδός: Ν. Χαρίτου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041930
Πόλη: Μουζάκι
Τηλέφωνο: 2445043397
Οδός: Ανδ. Παπανδρέου 30-32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021401