Ιατροί

Οδός: Βάλβη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441073827
Οδός: Ν. Χαρίτου 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075163
Οδός: Σταμούλη 3-5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441301060
Οδός: Βασιαρδάνη 14
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027842
Οδός: Μπλατσούκα 1
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441040401
Οδός: 25ης Μαρτίου 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021711
Οδός: Νικηταρά 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020015
Οδός: Μυρμιδόνων 6
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441022059