Ιατροί

Οδός: Ιεζεκιήλ & Γρ. Λαμπράκη 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441040000
Οδός: Υψηλάντου 45
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020740
Οδός: Βενιζέλου 3
Πόλη: Σοφάδες
Τηλέφωνο: 2443300524