Ιατροί

Οδός: Μ. Αλεξάνδρου 34
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075930
Οδός: Ιεζεκιήλ 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441025597