Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441400538
Οδός: Μ. ΑΛεξάνδρου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071727
Οδός: Κλινική Κασταλία
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441079110
Οδός: Πλαστήρα-Κρατερού
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441024473
Πόλη: Μουζάκι
Τηλέφωνο: 2445042666
Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029674
Οδός: Σταμούλη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027077
Οδός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441076400
Οδός: Αγ. Γεωργίου 16
Πόλη: Σοφάδες
Τηλέφωνο: 2443022225
Οδός: Ν. Χαρίτου 13
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026913