Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 4
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077688
Οδός: Ν. Χαρίτου 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441024656
Οδός: Ανδρ. Παπανδρέου 30-32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077290
Οδός: Ιεζεκιήλ 35
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075904
Οδός: Ηρ.Πολυτεχνείου52 - Δ.Λάππα87
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303920