Ιατροί

Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444022000
Οδός: Δ.ΛΑΠΠΑ 87
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441075833
Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303711
Οδός: Αζα 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441047300
Οδός: Ν.Πλαστήρα 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028690
Οδός: Αζά - Ιεζεκιήλ Καρδίτσα
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077677
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444300388
Οδός: Ν. Χαρίτου 5
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071968
Οδός: Μ. Αλεξάνδρου 12
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075265
Οδός: Ιεζεκιήλ 27
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441071889