Ιατροί

Οδός: Πλαστήρα-Κρατερού
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075984
Οδός: Αζά 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441076788
Οδός: Ν. Χαρίτου 13
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441072993
Οδός: Μουζάκι
Πόλη: Μουζάκι
Τηλέφωνο: 2445049030
Οδός: Βότση 2
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075641
Οδός: Σταμούλη 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441024444
Οδός: Αζά 21
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441076401
Οδός: Καραϊσκάκη 19
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6976805566