Ιατροί

Οδός: Βότση 2
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029301
Οδός: Δ.ΛΑΠΠΑ 87
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441400826