Ιατροί

Οδός: Μπλατσούκα 1
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070392
Οδός: Νικηταρά 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021111
Οδός: Αζά 16
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028111
Οδός: Ηρ. Πολυτεχνείου 3
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029234
Οδός: Κονδύλη
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2441076366
Οδός: Βασιαρδάνη 32
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441027555
Οδός: Ανδρ. Παπανδρέου 28
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441080950
Οδός: Ν. Χαρίτου 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441550330
Οδός: Βότση 2
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077130
Οδός: Ν. Χαρίτου 14
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028582