Ιατροί

Οδός: Χαρίτου 18
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020005
Οδός: Χατζημήτρου 18
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441070554