Ιατροί

Οδός: Πλαστήρα 12
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441020005