Ιατροί

Πόλη: Σοφάδες
Τηλέφωνο: 2443024204
Οδός: Ν. Χαρίτου 11
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6988205454 - 2441070101
Οδός: Κολοκοτρώνη 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077463
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444023888
Οδός: Καραϊσκάκη 10
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441026226