Ιατροί

Οδός: Ηρ.Πολυτεχνείου 52
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303918
Οδός: EUROMEDICA Καρδίτσας Θετταλών Λεωφ. Δημοκρατίας & Υψηλάντου
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441029000
Οδός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10
Πόλη: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2441076403
Οδός: Μαντοπούλου 18 (2ο ιατρείο)
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444300949
Οδός: Δ. Λάππα 87-
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 6932959265
Οδός: Παπάγου 27
Πόλη: Σοφάδες
Τηλέφωνο: 2443029153
Οδός: Αζά 16 (2ο ιατρείο)
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441303903
Οδός: Βουλγαροκτόνου 2
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444023033
Οδός: Καζαμπάκα 6
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077682
Οδός: Ν. Χαρίτου 6 & Σκουφά Καρδίτσα
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441074032