Ιατροί

Οδός: Ν. Χαρίτου 20
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077655
Οδός: Ν. Χαρίτου 7
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041202
Οδός: Δ.Λάππα 87
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077669
Οδός: Καποδιστρίου 55
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441028588
Οδός: Καποδιστρίου 61
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441021751
Οδός: Θεσσαλίας 2
Πόλη: Μουζάκι
Τηλέφωνο: 2445041020
Οδός: Θερμοπυλών 2
Πόλη: Παλαμάς
Τηλέφωνο: 2444022922
Οδός: Βασιαρδάνη 22
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441075650