Ιατροί

Οδός: Ανδρ.Παπανδρέου 26
Πόλη: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041699