Ο Σύλλογος

Τακτικά μέλη:
Διανελλάκης Στυλιανός     
Θέος Ευάγγελος     
Καραγεώργου Ευθυμία     
 
Αναπληρωματικά μέλη:
Γκέκας Διονύσιος