Ο Σύλλογος

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μπάρκα Χριστίνα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Μπέκος Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αντωνίου Ήλια
2. Θεοχάρη Αγγελική
3. Καραγεώργου Ευθυμία
4. Κοντογιάννη Αναστασία
5. Μπαθρέλλος Ευστάθιος
6. Πασσιάς Αθανάσιος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καλοχέρης Στυλιανός
2. Καρελάς Λάμπρος
3. Κουκόσιας Πέτρος,
4. Μαγγίνας Γεώργιος,
5. Μαυράκης Δημήτριος
6. Μουσαφείρης Παναγιώτης