Καρδίτσα

Δημαρχείο Καρδίτσας - 24413 50700 (Τηλεφωνικό κέντρο)
Γραμμή του Δημότη - 24410 42400
Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών Δήμου - 24410 80620
Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας - 24410 21777
Τροχαία Καρδίτσας - 24410 21366 & 24410 40802
Πυροσβεστική Υπηρεσία - 199 & 24410 71255
Νοσοκομείο - 24413 51555 (τηλεφωνικό κέντρο)
ΕΚΑΒ - 166
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας - 24413 50100 (τηλεφωνικό κέντρο)
Υπεραστικό ΚΤΕΛ - 24410 21411 & 24410 21001
Ο.Σ.Ε. - 24410 21402