Νομοθεσία

ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ Π.Ι.Σ.