Νομοθεσία

Οδηγίες συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

Κατηγορία Νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 03:00

Ιατρική νομοθεσία

Άδεια ασκήσεως της ιατρικής - Ασυμβίβαστα - Απαγόρευση πολυθεσίας - Απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος - Μετεκπαίδευση - Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του γιατρού - Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών - Ιατρική διαφήμιση - Σχετικά με την ιατρική αμοιβή - Ιατρικές Ειδικότητες - Ιατρική εξειδίκευση - Κυρώσεις

Τρόπος, διαδικασία, καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης γιατρών (υπόχρεων ή μη) υπηρεσίας υπαίθρου σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Κατηγορία Νομοθεσία Ε.Σ.Υ.
Τετάρτη, 24 Σεπτέμβριος 2014 03:00

Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών

Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικώνonsequat.

Κατηγορία Νομοθεσία Ε.Σ.Υ.

Δικαιώματα μητρότητας ειδικευόμενης ιατρού

Κατηγορία Νομοθεσία Ε.Σ.Υ.